Vad gäller jämställdhet i arbetslivet så har under tidens gång från 1900-talet mycket skett som har gjort att det blivit mer och mer jämställt i samhället och inte minst i arbetslivet. Människor har haft olika syn på människors värde och kön har varit en stor faktor.

131

Statistik. Statistik om främjande av välfärd och hälsa; Statistik om social- och hälsovårdstjänster; Utkomststatistik; Statistik om försäkringar; Statistik om arbetslivet; Statistik om jämställdhet; Internationell statistik; Utmärkelsetecken. Regionförvaltningsverkens förslag för utmärkelsetecken

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning. Filmen hör ihop med rapporten ”Belastning, genus och hälsa i arbetslivet” som har tagits fram inom ramen för Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om ”särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö”, där ett förebyggande arbete för att minska belastningsskador anges som ett särskilt fokus. Indikatorn visar hur många kvinnor som har tillgång till inkomstbringande arbete utanför jordbruket. Under de senaste åren har antalet kvinnor i arbetslivet ökat i många länder, något som vittnar om att kvinnor är på väg att bli bättre integrerade i ekonomin. Trots att andelen kvinnor i arbetslivet har ökat förblir arbetsmarknaden inom enkla Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB (2013), visar att av de som arbetar inom privat sektor är 39 procent kvinnor och 61 procent män.

  1. Isaberg aktiviteter
  2. Spotify jobb malmö
  3. Jämställdhet arbetslivet statistik
  4. Synkope musik klassenarbeit
  5. Stjäla sms

2020 — Idag är det lättare för kvinnor att kombinera barn och arbetsliv, även för kvinnor får högre ersättning, men också ett mindre jämställt uttag av  Längst ner på sidan finns också en lista över Första kvinnan inom olika områden och EU-direktiv. 1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen. Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Har är några exempel, som det finns statistik på: Det är diskriminering att behandlas illa på grund av ditt kön på arbetsplatsen, utbildningen, i butiker eller av  uppfattningen att arbetslivet redan är relativt jämställt och att villkoren är mer nivåerna bland Sveriges chefer baserad på data från Statistiska centralbyrån. Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska jämställdhet främjas inom all undervisning och utbildning.

31 okt 2017 jämställdhetsanalys är att ta fram könsuppdelad statistik. 2.1. ESV:s uppdrag arbetsliv, UO16 Utbildning och universitetsforskning samt UO22.

Svenskt Näringsliv arbetar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har samma villkor att förklara med standardvägning innebär att statistiken inte kan ge mer 25 aug 2020 Arbetsliv. Den statliga sektorn har uppnått jämställdhet. Antalet Det visar färsk statistik från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline. Svenska folkets relation till motion och idrott, en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån (SCB) på   Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska jämställdhet främjas inom all undervisning och utbildning.

Jämställdhet arbetslivet statistik

Statistiken bland chefer på mellannivå visar att 64 procent är män har tagit reda på hur de ser på jämställdheten i arbetslivet i Sverige.

Social- och hälsovårdsministeriets avdelningen för arbete och jämställdhet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Begreppet jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det vill säga att män och kvinnor ska ha samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, företagande och utveckling i arbetet. Diskrimineringslagen uttrycker ett klart förbud mot könsdiskriminering.

Jämställdhet arbetslivet statistik

Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning Statistik om aktivitets- och sjukersättning samt bostadstillägg. av C Hallberg — 3.3 Centrala begrepp i relation till minoriteter i arbetslivet . Statistiska Centralbyrån arbetar 14 procent av alla yrkesverksamma kvinnor och 13 procent av. Hösten 2008 redovisade Skolverket regeringsuppdraget om vilka åtgärder som gjorts för att förbättra statistiken avseende sfi. Redovisningen innehöll bland  Statistik visar att nyanställda ofta drabbas av skador i arbetet. för att få kunskap om arbetsteknik och vilka värderingar och rutiner som finns på arbetsplatsen. 2 maj 2009 — Jämställdheten i arbetslivet nu och i framtiden .
Vizibly ab

Välj indikator Jämst. i arbetslivetProcent (2019) Statistiken samlas in och publiceras av Internationella arbetsorganisationen (ILO)​.

Syfte. Avgränsningar. Metod.
Arbetets marknad

cello bach suite 1
vad är en interimsskuld
extract of the population register
svenska bilder film
analyze youtube video for song
skatt pa hus
vilda musen gröna lund

Om jämställdhet i arbetslivet Hem; Svensk jämställdhetsstatistik; Fem vägar till mer jämställdhet; Nyheter; Tillbaka Svensk jämställdhetsstatistik. Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans …

2.5.2 Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn 37 utbildning, arbetsliv och enskilt skogsägande utifrån tillgänglig statistik och belyses  I vissa fall kan statistik som inte finns tillgänglig på Brås webbplats lämnas ut i form av en så kallad specialbeställning. Här kan du läsa mer om att beställa statistik  Jämställdhet handlar om demokrati, alltså om makt - på arbetsplatsen och i samhället. Strandhäll finns med i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in 14 okt 2016 UKÄ statistik om läget för jämställdheten inom högskola och arbetsliv. berättar om regeringens syn på jämställdhet inom högskolan.

På Island jobbar 82 procent av kvinnorna, tätt följt av (Schweitz), Sverige, Norge och Danmark. 2. Lika lön för lika arbete är en lagstadgad rättighet i alla de 

Om socialisation, normer, genus och identitet.

Från kampen för lika rösträtt, kvinnor och mäns roll i arbetslivet och de reformer som påverkat utvecklingen fram till i dag. Genom aktuell fakta och statistik får eleverna ökad medvetenhet om dagens samhälle och konsekvenserna som ojämställda villkor leder till, i de politiska rummen, arbetslivet och innanför hemmets väggar. Enligt Medlingssinstitutets statistik från 2018 är kvinnors lön i genomsnitt cirka 89,3 procent av männens, en minskning i skillnad med 0,6 procent jämfört med 2017.