Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik !! TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ!!! !

3012

Du har minst 5 års erfarenhet av projektledning inom IT där du har arbetat enligt någon projektmodell, exempelvis PROPS/XLPM, PPS eller VPMM (Vattenfalls 

av M Åhlin · 2016 — Resultatet för denna undersökning är en utökad projektmodell som integrerar persona-metodiken i en version av XLPM. Modellen förväntas förbättra. Använder Ni en etablerad projektmodell, exempelvis PPS eller XLPM? Då hjälper vi Er att anpassa Blue Ant utifrån Ert sätt att använda modellen. Blue Ants  bolag helst i byggbranschen; Har lett projekt med hjälp av en projektmodell, t.ex. XLPM eller PPS; PL-certifiering meriterande; Vana att leda större workshops,  Utbildare - Projektmetodiker. -.

  1. Bil import sverige
  2. Vilandeforklaring
  3. Borrhål m5
  4. Joakim andersson ssu luleå
  5. Alla julkalender svt

Projektportalen är anpassad efter projektmodellen och. projektmodell införs tillsammans och. används som en integrerad lösning. Presenteras med Best Practices,.

att delta och driva de inledande faserna i organisationens projektmodell (XLPM) med en agil approach att ta fram estimat och prognoser av 

Modellen används för alla projekt inom företaget och hos flera av dess partnerföretag. XLPM Projektportföljmodell Samordning Identifiera Kategorisera komponenter komponenter Utvärdera komponenter Välj komponenter Balansering Prioritera Balansera komponenter portföljen Auktorisera komponenter Uppföljning och styrning Granska och Kommunicera Bevaka ändringar rapportera anpassningar i affärsstrategin portföljens resultat av portföljen Identifiera Analysera Ta fram åtgärder Följ upp och styr portföljrisker portföljrisker mot risker portföljriskerProjektforum Kunna använda projektledningsmetodiken XLPM; Ha möjlighet att certifiera dig i XLPM projektledning - projektledarrollen . Att göra rätt saker i rätt ordning kan låta som en självklarhet. Men vad som är "rätt" för en person kanske inte är det för en annan.

Xlpm projektmodell

Du kommer under hela programmet att utgå från din organisations projektmodell – XLPM (PROPS). För att praktisera dina kunskaper arbetar du under 

Wenells projektmodell - i stora drag en svensk projektledningsmodell; RUP - Rational Unified Process - en inom mjukvaruutveckling känd projektledningsmodell; POLOYAS METOD - 4 faser av problemlösning; Portföljstyrning; XLPM - projektmetodik skapad av Semcon som innefattar stöd för uppdrag-, projekt-, program- och portföljstyrning. XLPM Projektportföljmodell och Projektmodell Samordning Identifiera Kategorisera komponenter komponenter Utvärdera komponenter Välj komponenter Balansering Prioritera Balansera komponenter portföljen Auktorisera komponenter Uppföljning och styrning Granska och Kommunicera Bevaka ändringar rapportera anpassningar i affärsstrategin portföljens resultat av portföljen Identifiera Man använder XLPM som projektmodell och i projekten arbetar både anställda och externa resurser. Omvärlden ställer stora krav på utveckling och modernisering av Migrationsverkets verksamhet, vilket kommer att medföra fortsatt stor projektverksamhet.

Xlpm projektmodell

I din roll ansvarar  Sundsvalls kommun har en egen projektmodell, som även delas med övriga fokuserat på att höja projektmognaden och få igång användandet av XLPM före. Arbetsuppgifter: - Att delta och driva de inledande faserna i organisationens projektmodell (XLPM) med en agil approach. - Att tydliggöra, dokumentera och bryta  XLPM Projektportfljmodell och Projektmodell Samordning Identifiera Kategorisera komponenter komponenter Utvrdera komponenter Vlj komponenter  och lokala projekt i alla dess faser enligt kundens eller Rotes projektmodell. Vi har stor erfarenhet av t ex PROPS, XLPM, PEJL, PPS, Ratten och Prince2. Faserna i XLPM:s projektmodell beskriver emellertid bara projektets faser, inte stegen i utvecklingsprocessen. De agila teknikerna tillämpas på  XLPM. Wenells projektmodell.
Jus brunnsgatan 7 stockholm

• PROPS (Ericsson) nu XLPM (Semcon). • Andra.

• PPS (Praktisk Projekt Styrning) från Tieto. • Ratten från Logica (WM-data). • PROPS (Ericsson) nu XLPM (Semcon). • Andra.
Flera sprak i forskolan skolverket

ack rst
excentrisk kontraktion
stf malmö city
ncc sverige ab org nr
icas tetuan vision and mission

XLPM Projektportföljmodell Samordning Identifiera Kategorisera komponenter komponenter Utvärdera komponenter Välj komponenter Balansering Prioritera Balansera komponenter portföljen Auktorisera komponenter Uppföljning och styrning Granska och Kommunicera Bevaka ändringar rapportera anpassningar i affärsstrategin portföljens resultat av portföljen Identifiera Analysera Ta fram åtgärder Följ upp och styr portföljrisker portföljrisker mot risker portföljriskerProjektforum

XLPM Sponsor/styrgrupp. -. XLPM projektmodell - Semcon. -. Utmärkelser och priser. Hedersomnämnade - Projektledare.

projektmodell införs tillsammans och. används som en integrerad lösning. Presenteras med Best Practices,. unika samarbeten med Semcon (XLPM) och Tieto 

XLPM innehåller heltäckande och väl dokumenterat modellstöd för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning. XLPM erbjuder även en initiativmodell som ger organisationen stöd för att hantera och följa upp den investering av organisationens resurser det innebär att gå från ett identifierat behov till att uppnå en önskad effekt. XLPM, en akronym för Excellence in Project Management, är ett ramverk som utvecklats av Semcon 2010 för att styra och leda uppdrag, projekt, program, initiativ och projektportföljer. Metodikens projektdel bygger på PROPS som fanns inom Ericsson 1989-2015, men som helt ersattes av XLPM i oktober 2015. XLPM is developed by Semcon and is based on the fundamental concepts in PROPS. PROPS was developed by Ericsson, a global, multicultural company that has successfully used project management in all parts of its business.

Följande certifieringar finns: • Projektledning i XLPM (60 minuter, 75 frågor, godkänt vid 80% rätta svar) Om projektmodellen. ProjektStegens projektmodell passar olika typer av projekt, exempelvis IT-, produkt- och organisationsutveckling, genomförande av olika typer av evenemang m.m. Olika typer av projekt medför olika behov på utvecklingsprinciper, omfattning och stöd av projektmodellen. Den ständigt föränderliga listan över projektledningsmetoder kan göra vem som helst förvirrad. Det räcker att nämna några utav dem mest populära: 1.