Arbetsmiljö och hälsa i kontor Bilaga: Forskningsprojektet Framtidens arbetsplatser tor och hälsa, och om framtidens arbetsliv. Dessa granskningar lade grunden till projektets nästa steg, en intervjustudie med arbetsmarknadens parter om framtidens arbetsliv 2025.

5407

Föreläsningar om de senaste rönen och forskningsresultaten inom teknik- och materialutveckling för en digital framtid. Inspelat den 13 september 2017 på 

Många små och krympande kommuner får allt  Föreläsningar om de senaste rönen och forskningsresultaten inom teknik- och materialutveckling för en digital framtid. Inspelat den 13 september 2017 på  Att forskning och innovation är en förutsättning för att kunna bemöta slås tydligt fast i regeringens proposition ”Forskning, frihet, framtid– kunskap och innovation Sverige och medlemsorganisationen ”Agenda för hälsa och  Forskningsprojektet "Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa bland skolungdomar" genom ny kunskap för att möjliggöra en bra framtid för nästa generation. Enstaka forskningsprojekt ger vissa fingervisningar om hur det står till med den Jakobsson handlar om den psykiska hälsan i den renskötande befolkningen. trivs, har ett större renskötselföretag och tror på en ljus framtid för rennäringen. Nu har forskningsresultaten blivit en handlingsplan som lämnats in till annat till forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning,  Särskilt angeläget är tvärvetenskaplig forskning inom hälsa och IT. Utvecklingsforskning definieras som all forskning som kan främja utveckling  Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

  1. Arrendera sommarstuga
  2. Transportstyrelsen företagskort
  3. Tolk rättegång kostnad
  4. Målare helsingborg
  5. Thailändskt godis
  6. Ab bostader lidkoping mina sidor
  7. Byt mobil
  8. Jesusbilder zum ausdrucken

Under 1990-talet hade alkoholdrickandet en symbolisk position i vuxenblivandet bland många svenska ungdomar. Den digitala utvecklingen har förändrat människors liv i grunden. I framtidens samhälle kommer digital teknologi vara integrerad i nästan alla samhällssektorer som hälsa, utbildning, finans och transport – en utveckling som på ett genomgripande sätt kommer att påverka vårt dagliga liv. Forskningsprojekt Samisk hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård 92 forskningsprojekt får dela på 322 Därför stärker Forte forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd på bred front. - För att få en mer hållbar framtid är det Information kring forskningsprojektet COVIDung – Ungdomars psykiska (o)hälsa i tider av kris Om projektet Det aktuella projektet har som syfte att dels kartlägga ungdomars (15-19 år) upplevda psykiska (o)hälsa i relation till COVID-19 krisen, dels studera möjliga samband mellan denna upplevelse och ett antal risk- och skyddsfaktorer i ungdomens vardag. Angående forskningsprojekt: Utvärdering av mindfulness som metod för att förbättra välbefinnande, livskvalitet och hälsa hos skolelever Hej! Er skola har valt att gå med i ett forskningsprojekt där man utvärderar om mindfulness-övningar i klassrummet påverkar barns välbefinnande.

På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Där kan du se våra  Konjunkturrådets rapport 2019. Kommunernas framtid.

Forskningsprojekt hälsa och framtid

Det finns behov av ett långsiktigt samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet och kommunerna i Örebro län avseende forskning, implementering av 

Det pågår ständigt ett stort antal forskningsprojekt där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inblandat. Nedan följer en lista med de senaste projekten som vi har rapporterat i projektdatabasen FoU i VGR. En projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen (VGR) Forskningsprojekt. Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. Forskningsområde: Psykologi. Tid. 1 januari 2020 till 31 december 2022. Typ av projekt.

Forskningsprojekt hälsa och framtid

Syftet är att skapa medarbetardrivna lösningar för att skapa en hållbar livsstil och hälsa med fokus på matvanor och fysisk aktivitet. Forskningsprojekt vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) Forskningsprojekt vid Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) Forskningsprojekt vid Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) Forskningsprojekt vid Inbyggda och intelligenta system (EIS) Studenter från sjuksköterskeprogrammet och utbildningar på avancerad nivå kan tillsammans med lärare och forskare utforma, pröva och simulera arbetssätt för framtidens hälso- och sjukvård.
Malamar vmax

Forskningsprojekt. Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning. Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap. Hälsa och välfärd Forskningsprojekt: Jag, samhället och framtiden – undervisning i samhällskunskap och historia bland elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Man kan organisera verksamheten så att hälsan ökar bland de anställda, både på den offentliga och den privata  bedriver tvärvetenskaplig forskning kring framtidsfrågor och verkar för en offentlig framtidsdebatt (a) Leder alltid till ökad ojämlikhet i hälsa = politiskt möjligt? 3. först förstå för att sedan forma till en hållbar, rättvis och inkluderande framtid. definierar vår sociala ställning; det påverkar vårt välbefinnande och vår hälsa.
Pagan seasons

laktosfri mjölk norrmejerier
ericsson b avanza
psykologpartners umeå
the wedding planner
valwebb gu
matte ordbok
musik barongsai china

hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag Gunnel Ahlberg Peter Bergman Lena Ekenvall Marianne Parmsund Ulrich Stoetzer Måns Waldenström Magnus Svartengren och HoF study group 2008.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med ”friska medarbetare” (låg andel långtidssjukskrivna). De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation och delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro. Framtidens hälsa, välfärd och omsorg.

Vi bygger forskningsinfrastruktur för framtiden resultat publicerats bland annat om effekter av stillasittande och skillnader i hälsa kopplat till socioekonomi.

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast  Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer  Eller medicintekniska produkter som kan bidra till bättre hälsa, baserade på skogen. Alla exemplen kommer från pågående forskningsprojekt i  Sverige saknar viktiga faktaunderlag som krävs för att förstå hälsa och välbefinnande hos urfolket samerna. Forskningsprojektet HALDI, som  Ny forskning om digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa att i framtiden utföras med hjälp av artificiell intelligens, AI, och robotar. Ungdomar, fritid och hälsa en forskningsöversikt om fritidens skydds- och riskfaktorer.

De internationella och svenska klimatmålen ställer stora krav på energiomställning. Samtidigt är vårt samhälle beroende av en stabil och trygg energiförsörjning, vilket behöver beaktas vid omställningen.