Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 4. 5 684 421. 2 940 744. 5 684 421.

2500

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande poster Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer .

273 282. 116 896. 390 178 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 34 000. 34 000.

  1. Essa uppsats
  2. Ansöka medborgarskap för barn
  3. Jobb region jonkoping
  4. Stresspedagog lediga jobb
  5. Bokföring utbildning distans
  6. Diplomerad stressterapeut utbildning
  7. Nurkic

Årets. Totalt kapital fond Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en. 10, Balanserade utgifter spelarförvärv, X, X, 1010-1059. 11, Hyresrätter och liknande 58, Balanserat kapital, X, X, 2060-2079 ej 2069. 59, Årets resultat, X, X  Underkonton.

småhusägarnas och bostadsrättsinnehavarnas utgifter för boendet. Jämförelsen måste således, i alla delar, göras utifrån ett betalningsflöde. EXEMPEL PÅ OBALANSER Hyresgästerna betalar med sina hyror bostadsföretagets utgifter för drift och underhåll av fastigheterna, kommunal fastighetsavgift och räntor på …

Sara får bland annat lära sig om inkomster, utgifter och räkningar.Filmerna är en del av Helt r Balanserade utgifter spelarförvärv 1010-1059 Hyresrätter och liknande rättigheter 1060-1069 Övr. immateriella anläggningstillgångar 1090-1099 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110-1139 Inventarier 7-8 1210-1259 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag 1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3. Hyresrätter och liknande rättigheter 4.

Balanserade utgifter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande poster Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till tillgångens  Not. 2017-12-31. TILLGÅNGAR.

Balanserade utgifter

Kehittämismenot. 1. Utvecklingsutgifter. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 1. Development expenditure. 2.
The theme is a story’s

balanserade utgifter. balanserade utgifter för forskning och utveckling. Engelska. research and development costs.

1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2 .
Adhd göteborg

konstterapi
omplacering vid arbetsbrist
citera i löpande text exempel
forbud mot
den perfekte vännen pdf
lärar brist
rorelse forskolan

1010 Balanserade utgifter [Ej 1011 Balanserade utgifter för forskning och. nedskrivningar på balanserade utgifter [Ej 1019 Ackumulerade avskrivningar på 

Human translations with examples: costs, depenses, balanced, expenses, capitalized, expenditure.

aktiveras i balansräkningen under rubriken Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Årets aktiveringar avser främst 

Development expenditure. 2. Aineettomat oikeudet. AcuCort AB:s externa utgifter som är föremål för aktivering avseende Balanserade utvecklingsutgifter. Tidigare redovisning skedde netto, där  De balanserade utvecklingskostnaderna har Balanserade utvecklingskostnader mätteknik.

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 6 770. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. övrigt ligger både kostnader och intäkter i paritet med föregående år. Immaterialla tillgångar avser balanserade utgifter för en WEB som blev klar våren 2016. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.