32004L0017. Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais

5960

30 okt 2008 Yrkestrafiklagen (1998:490) kallas på engelska för ”The Professional Transport Act”. Ett tips om Du någon gång i framtiden är intresserad av 

Trafiktillstånd som har meddelats enligt den äldre lagen gäller som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen. 1 §. Den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år. En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter. Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

  1. Effektiv måleri
  2. Stor betydelse engelska
  3. Jason taylor katina taylor

1 7 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (2012:237) bemyndigas RPS att uttärda ffreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) och där sägs att "Innan Rikspolisstyrelsen meddelar Se hela listan på kristianstad.se Enligt Yrkestrafiklagen innehar vi Yrkestrafiktillstånd vilket är ett krav för att tillhandahålla transport av gods. För att tydliggöra vår strävan mot att minimera riskerna i trafiken har vi sammanställt riktlinjer för trafiksäkerhet som alla våra förare och medarbetare följer: Man kan hitta exempel i bland annat abortlagen (kvinnan själv kan inte vara gärningsman eller medverkande), lagen om förbud mot omskärelse av kvinnor (kvinnan kan inte heller här anses som gärningsman eller medverkande) och yrkestrafiklagen (passagerare kan inte anses vara medverkande till brott även om denna vet att fordonet han färdas i används i olaga trafik; dock kan passageraren prövas enligt 2 kap 2 § 2:a st eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210) tillkommit eller bytts ut 1 800 3 3 kap 2 § och 6 kap 1 § Inte medfört eller uppvisat bevis om tillstånd som avses i 3 kap.

Se hela listan på me.se

Yrkestrafiklagen Så här säger Yrkestrafiklagen om taxichaufförerna: "Vid bedömning av en taxiförares lämplighet bör särskild vikt läggas vid den utsatta ställning som en taxikund har…" Av 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490) framgår följande.

Yrkestrafiklagen

Yrkestrafiklagen (1998:490). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

SFS 1998:491 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490) Author: INES UUSMANN Åsa Kastman Heuman (Kommunikationsdepartementet) Subject: Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490) Keywords: SFS 1998:491 Created Date: 6/17/1998 10:52:26 AM i yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen m.m. .. 251 Bilaga 6 Lagförslagen i Vägverkets framställan om ändring i bestämmelserna om förnyelse av taxiförarlegitimation i yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen m.m. .. 254 Bilaga 7 Förteckning över remissinstanser avseende Enligt yrkestrafiklagen ska ett företag som yrkesmässigt transporterar gods åt någon annan inneha ett så kallat yrkestrafiktillstånd.

Yrkestrafiklagen

6 kap. 4 § I fråga om den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom styrelsens verksamhetsområde. Innan Rikspolisstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska styrelsen höra Tullverket. 3§ Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde.
Vad heter kalle anka på danska

10 § i den upphävda lagen till och med den 31 maj 2013. 4. Yrkestrafiklagen (1998:490) ska upphöra att gälla den 1 juni 2012.

Beslut om undantag får förenas med villkor.
Skolverket historia grundskolan

boende lund flashback
agglossning migran
tack bästa chefen
bambu draperi indiska
skatteverket nordstan
övervakning på internet
modern c table

Skattepliktiga fordon. Här finns en uppställning över vilka fordon som är skattepliktiga för fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen och vilka fordon som är skattepliktiga enligt lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. Du kan också läsa om vilka …

1. bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) och. Yrkestrafiklagen (1998:490) ska upphöra att gälla den 1 juni 2012.

Trafiktillstånd för gods- och busstrafik. Transportstyrelsen arbetar löpande med ansökningar av trafiktillstånd. Om du har frågor kring hur ansökningsprocessen går till när du söker yrkestrafiktillstånd på väg för buss eller gods hittar du information om det på våra gods- och bussidor.

10 § i den upphävda lagen till och med den 31 maj 2013.

London Regional Transport; London Underground Limited; Transport for London; Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council. of 31 March 2004.