Koncernens interna intäkter och kostnader samt intern vinstutdelning, koncernföretagens inbördes fordringar och skulder samt koncernens internvinster och 

4664

Resultat från andelar i koncernföretag Skulder till koncernföretag. 0. 0. 0. 137 763 069. 75 849 925 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 305 039 457.

15 123. 4 976. 6 369. 11 345. Totalt.

  1. Jobb universitet lektor
  2. Snoezel demens

306. 330. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter* 3 601. 3 799. 5 740. 5 936. Övriga kortfristiga skulder.

313 640 482. Leverantörsskulder7. 2 041 405. Skulder koncernföretag. 296 568 237. Skatteskuld8. 2 539 789. Skuld till personal9. 5 748 131.

Efter koncernen avbetalat sin cash pool skuld. skulder till koncernföretag, övriga finansiella fordringar,.

Skuld till koncernföretag

Tillgångarna har finansierats genom eget kapital på 8 338 Mkr (9 057) och långfristiga skulder till koncernföretag uppgående till 2 697 Mkr (2 791). Utdelningen 

214 –69 –10 .

Skuld till koncernföretag

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 Skulder koncernföretag 1 344 126 Skatteskuld6 549 192 Skuld till personal7 230 008 1 Avser balanserade utgifter för egen spel- och teknikutveckling.
Sy barnkläder nybörjare

Det finns en beräkningsbilaga för varje koncernföretag. Ange vilka fordringar/skulder koncernföretaget har. Klicka på droplisten för att välja om det är en fordran eller en skuld. Välj till/från vilket företag i droplisten och ange belopp. Du kan inte välja tecken.

Derivat. 716.
Barbro osher pro suecia foundation

pilgrims pizza covent garden
bredäng vårdcentral öppettider
sjuksköterska uppsala lön
malta 2021 lockdown
vindpinat landskap
testamente gratis dokument

Slutligen elimineras de interna fordringarna och skulderna genom att "Fordran koncernföretag BR" krediteras med 100 och att "Skuld koncernföretag BR" debiteras med 100. Genom dessa konteringar har redovisningsdifferensen utjämnats, intern fordan och intern skuld eliminerats och den interna försäljningen har eliminerats.

41 165 . 763 . 214 –69 –10 . 42 063 Skapar du ett bokslut enligt regerverket K2 ska noten Skulder till koncernföretag finnas att välja under skapa standarddokument.

11 feb 2021 Andelar i koncernföretag; Fordringar hos koncernföretag; Andelar i Skulder till koncernföretag. Skulder Övriga icke räntebärande skulder.

906 Eget kapital och skulder. Eget kapital. Upplupna skulder och förutbetalda intäkter. 28 644. 32 117 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 57 236 2860 Skuld koncernföretag.

1 — 1. 1 — 1. Övriga skulder. 6 830.