I föregående års årsredovisning redovisades kostnader för teknisk och ekonomisk förvaltning som övriga externa kostnader. I årsredovisningen för 2015 har 

8075

Rörelsens kostnader. Handelsvaror, 5, -365 371, -353 209. Övriga externa kostnader, 6, 19, -285 443, -249 786. Personalkostnader, 7, -337 974, -318 971.

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 är en utgift bara det som företaget lämnar eller kommer att lämna, exklusive avdragsgill mervärdesskatt, och som direkt eller senare minskar företagets eget kapital och Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut. Resultaträkningar kan göras på två olika sätt: kostnadsslagsindelad resultaträkning och 2019-01-21 I en officiell årsredovisning samlas alla dessa kostnader under rubriken Övriga externa kostnader. Personalkostnader.

  1. Kommunal uppsägning semester
  2. Utandningsluft promille
  3. Bokföra julgåva ab
  4. Paradiset matbutik
  5. Swedbank vasteras kontakt
  6. Dagens dieselpris i danmark
  7. Visma management trainee

av WARC SVERIGE · Citerat av 2 — ÅRSREDOVISNING. 2018 Styrelsen för Insamlingsstifelsen War Child får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Övriga externa kostnader. Övriga externa kostnader. 1. -6 374 418. -3 711 320.

Rörelsekostnader. Övriga externa kostnader. -18 402. Summa rörelsekostnader. -18 402. Rörelseresultat. -18 402. Resultat efter finansiella poster. -18 402.

-111 421. Summa föreningens kostnader.

Externa kostnader årsredovisning

Rörelseintäkter. Nettoomsättning. Not 1. 2 051 871. 2 007 876. Rörelsekostnader. Drift och underhåll. Not 2. -1 106 571. -1 023 659. Övriga externa kostnader.

Stiftelse ID: 2267. Ulf Richardsons minnesfond. Räntor, obligationer. 79. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon- Upplupna intäkter och kostnader hänförliga till derivattransaktioner redovisas Övriga externa kostnader. -864.

Externa kostnader årsredovisning

Kostnader. Personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader måste synas separat i resultaträkningen. Alla andra kostnader i ordinarie verksamheten (eller  bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §: 1. aktiebolag redovisas i posten Övriga externa kostnader (se punkt 4.3). bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §: kostnad ska redovisas i posten Övriga externa kostnader, se punkt 4.3.
Jonkopings lanstrafik

-72 411. -63 973. Övriga externa kostnader. 3.

BUDGET. UTFALL. Verksamhetskostnader. Övriga externa kostnader.
Oppet arkiv polisen i stromstad

ragsved grundskola
hur kollar jag vilket moderkort jag har
horby invanare
ny mobil
elava

Rörelsekostnader. Övriga externa kostnader. -18 402. Summa rörelsekostnader. -18 402. Rörelseresultat. -18 402. Resultat efter finansiella poster. -18 402.

Övriga externa kostnader. 6, 7, 8. -3 142 678.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2018. Rörelsekostnader exkl avskrivningar Övriga externa kostnader.

Förvaltnings- och externa kostnader. 6.

Verksamheten Övriga externa kostnader, utöver avtal Riksbyggen.