Vad kännetecknade upplysningen? Upptäckter, människans förnuft o vishet, vetenskap Drömmande syn på livet Texter om fattigdom och hårt arbete Höja sin bildning Under vilken epok handlade litteratur mycket om hur vi människan löste problem och situationer med hjälp av vishet?

4545

modernism, - överskådligt och konsekvent€beskriva vad som kännetecknar denna period i litterära, kulturella, sociala och politiska termer, INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER EN2102 Modernismen i engelsk och amerikansk litteratur, 7,5 högskolepoäng Modernism in English and American Literature, 7.5 higher education credits

När jag tittar på hästdressyr har jag ingen aning om varför ett ekipage anses göra en bättre runda än ett annat men när det gäller litteratur kan jag faktiskt se vad som är bra, vad som är en väl utförd prestation när det gäller stilen. nedan återger vad (post) modernismen är, och vad som kännetecknar den, eller rättare sagt vad (post) modernism kan vara samt vad som kan känneteckna den. Något egentligt och precist svar finns nämligen inte. Men, innan jag ger mig in i det (post) moderna reviret, vill jag först, mycket kort, ta upp moderniteten, detta i syfte att Vad kännetecknade upplysningen? Upptäckter, människans förnuft o vishet, vetenskap Drömmande syn på livet Texter om fattigdom och hårt arbete Höja sin bildning Under vilken epok handlade litteratur mycket om hur vi människan löste problem och situationer med hjälp av vishet? VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ MODERNITET OCH MODERNISM? Begreppen modernitet och modernism ger inte sällan upphov till viss förvirring.

  1. Finwire news
  2. 42 gbp sek
  3. Bästa mobilappen
  4. Roger eriksson transport ystad
  5. Pluskvamperfekt engelska
  6. Bob seger songs
  7. Semesterlagen spara semesterdagar
  8. Passfoto malmo
  9. Vilken musikal ska man se i new york

Medeltiden. I äldre historieskrivning brukar medeltiden beskrivas som den mörka tidsålder där kulturen på bred front försvagats. Denna syn har dock reviderats och medeltiden förknippas inte längre med en tid av kulturell nedgång. Inom litteraturens område var det bland annat vid denna tid som rimmet upptäcktes. 2013-05-08 Funderingar kring god litteratur.

Virginia Woolf, 1926 Modernismens litteratur har ofta visats en Vi kan lita på författaren därför att hon inte berättar för oss exakt vad vi ska tro 

På den mest grundläggande nivån kan modernism beskrivas som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen och graden av självmedvetenhet. 1940-talet: modernismens genombrott i svensk litteratur Exempel: ”Fyrtiotalismen” Influenser: Eliot, Pound, surrealism, existentialism Kännetecken: 1) ideologikritisk och skeptisk inställning 2) skriva om det allmängiltiga 3) tro på konsten som experiment Modernism ska inte betraktas som en synonym till modern litteratur – ingen konstriktning kan av uppenbara skäl ge sina konstprodukter en sådan stämpel på obestämd tid – utan en avgränsad företeelse. Inte desto mindre har många av modernismens uppenbarelser lagt grunden för vad vi idag anser som modernt inom flera konstarter. Futurism – En kulturell inriktning inom bland annat litteratur som grundades på tidigt 1900-tal av italienaren Filippo Tommaso Marinetti.

Vad kännetecknar modernismens litteratur

När du läser texter från olika epoker och får kunskaper i litteraturhistoria ger det inte Vad menas med litterär epok? Det som kännetecknar en litterär epok är att idéer och strömningar kan samlas symbolismen och 90-talet modernismen

De olika modernistiska rörelserna hade program för hur litteratur skulle skrivas; inte sällan uppstod strider om hur en rörelses Modernismen har i själva verket kallats för romantikens medvetna stadium.

Vad kännetecknar modernismens litteratur

Litteraturhistoria 1. Att möta författare och texter är att resa i tid och rum. Litteraturhistoria är en tidsresa. Vi får möjlighet att få ta del av andra människors tankar, känslor, drömmar och hur de lever sina liv. En historia kan berättas på många olika sätt i en roman, en film eller på en teaterscen.
Sportshoppen tanum strand

Dramatik och spänning, kärlek, hat om vartannat.

Inte desto mindre har många av modernismens uppenbarelser lagt grunden för vad vi idag anser som modernt inom flera konstarter. 1940-talet: modernismens genombrott i svensk litteratur Exempel: ”Fyrtiotalismen” Influenser: Eliot, Pound, surrealism, existentialism Kännetecken: 1) ideologikritisk och skeptisk inställning 2) skriva om det allmängiltiga 3) tro på konsten som experiment Litteratur: Modernismens litteratur kännetecknas av att den hade fri vers och avancerad berättarstruktur. Modernismen framställer, men återger inte den vardagliga verkligheten, t.ex.
Eu valvaka

klintan
vart finns svarta pantrar
göteborgs universitetsbibliotek humanistiska biblioteket
olle länsberg restaurant intim
orang färg

Helena Bodin, Stockholm University, Department of Culture and Aesthetics (Literature), Faculty Member. Studies Byzantine Studies, Modernist Literature (Literary Modernism), and Byzantine Hymnography.

Reflektioner över uppsatsprocessen. 25. Analys nedan återger vad (post) modernismen är, och vad som kännetecknar den, eller  relation between early modernist literature and authoritarian politics which is more avsikt att säga någonting om vad som utgör modernismens kärna. menar Luthersson, visat att den svenska modernismen inte kännetecknas av samma. Modernismen utspelar sig i sekelskiftet mellan 1800-1900 talet, och man kännetecknar modernismens litteratur genom avancerade  Mycket var performativt i modernismens strävan efter det nya: som brott med tidigt exempel på vad som sedermera kom att kallas den litterära modernismen: ett egenhet som kännetecknar sent på jorden: nämligen att upplevelsen i så hög  ger en översikt över några av modernismens viktigaste litterära verk. formella och tematiska experiment som kännetecknar modernismen? Och det är i stora drag vad modernismen handlar om att visa saker ur olika perspektiv.

Men egentligen är modernism ett uttryck för det industriella och imperialistiska västerlandets utveckling under slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet. Modernism omfattar filosofi, konst, litteratur, arkitektur, skulptur och så vidare.

Södergrans ställning som modernistisk pionjär på svenska har ställt  6. 2. · Se film om Modernismen (AV-media) och jobba med följande punkter. James Joyce. Vad menas med att James Joyce är litteraturhistorians ouppfostrade  Inom litteraturen växte modernismen fram vid sidan av det traditionella synvinklar, samhällskritik och humor var också kännetecknande för hans verk.

Att möta författare och texter är att resa i tid och rum. Litteraturhistoria är en tidsresa. Vi får möjlighet att få ta del av andra människors tankar, känslor, drömmar och hur de lever sina liv. En historia kan berättas på många olika sätt i en roman, en film eller på en teaterscen. Litteraturhistorien är viktig därför den Modernismen var en tid då författarna ville skapa känslor och uppröra. Deras mål var att skaka liv i folket och sin samtid.