Historisk statistik, import och export Historisk statistik, konsumtion. Direktkonsumtion av vissa varor. År 1939 - 2007 [2012-05-11] Totalkonsumtion av vissa varor. År 1939 - 2007 [2012-05-11] Fritidsfiske i Sverige Kultur och fritid Levnadsförhållanden Miljö Nationalräkenskaper Näringsverksamhet Offentlig ekonomi Priser och konsumtion

8463

Under området äldre statistik hittar du statistik och längre tidsserier som SCB har digitaliserat. Du hittar också äldre statistik genom söket.

SCB Historisk statistik Svensk ekonomisk statistik. EH.Net Resurser inom ekonomisk historia, bl a historisk statistik (Economic History Society). Statsvetenskap med Internationella relationer (IR): Statistik. En guide till statistik. SCB - Statistiska centralbyrån: historia.se - Portalen för historisk statistik. Statsvetenskap: Riksdag, partier, statistik.

  1. Experter tippar allsvenskan 2021
  2. Vad gör en fn soldat
  3. Jobba hemma folkhälsomyndigheten

Kom igång med Statistikdatabasen. 1 >> Statistikdatabasen >> Jord- och skogsbruk, fiske >> Allmän jordbruksstatistik >> Historisk statistik, ekonomi Statistikdatabasen Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl. 9.30. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Den del av Historisk statistik for Sverige som harmed fram- laggs, syftar till att ge en overskadlig framstallning av Sveriges utrikeshandel i statistisk belysning fran 1730-talet och fram till vara dagar.

Vill du veta hur öns befolkningsprognos ser ut eller fördelningen av bostäder. Du kanske undrar hur Lidingöbornas hälsa är. Kolla in staden i siffror.

TILL. Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998.

Scb historisk statistik

Kor lang ein tidsserie må vere for at den skal kallast historisk, finst det ikkje noko eksakt svar på. Tabellar publiserte som historisk statistikk, er gjerne tidsseriar 

Utvalda publikationer inom ämnet.

Scb historisk statistik

Statistikserier; Annan historisk statistik; Andra efterfrågade, digitaliserade publikationer; Äldre rapporter; Bibliografier  Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade. t.o.m.
Silja tallink terminal stockholm

Kring årsskiftet 2021/2022 beräknas Stockholm ha en miljon invånare. 2021-4-22 · Historisk statistik ; Artiklar och rapporter från SCB ; Hitta statistik på Statistiska centralbyråns webbplats.

Statsvetenskap: Riksdag, partier, statistik. Hem · Tryckta böcker Historisk statistik (SCB) · Internationell statistik (FN) Val- och partisympatier statistik (SCB). Nätverk av myndigheter.
Kundstrategi vad är det

eu samordnare jobb
bygga bullerplank regler
utformningen engelska
varför engelska skolan
bygga bullerplank regler

Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl. 9.30. 1 Välj tabell

Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Historisk statistik om utbildning Högutbildade utrikes födda Innovationsverksamhet i Sverige Inträdet på arbetsmarknaden Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar Kostnader för utbildningsväsendet Personal vid universitet och högskolor Personalutbildningsstatistik Statliga anslag till forskning och utveckling Historisk statistik finns bland annat tillgänglig på sidan om kommunernas fattigvård och finanser på Statistiska centralbyråns webbplats. Statistikproduktionen har växlat mellan Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån, SCB. Från 1949 till 1962 var Socialstyrelsen ansvarig varefter SCB tog över ansvaret fram till och med 1993. På Historisk statistik finns äldre svensk statistik och längre tidsserier digitaliserade av SCB. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är digitaliserad och digitaliseringen av 1900-talets officiella statistik pågår. >> Statistikdatabasen >> Jord- och skogsbruk, fiske >> Allmän jordbruksstatistik >> Historisk statistik, import och export >> Export av jordbruksrelaterade varor (4 varor), ton. År 1930 - 1958 1 2006-3-15 · 1665.

Historisk statistik för Sverige. Yrkesfördelning 1751-1800 enligt Tabellverket och andra källor : studier i Östergötlands äldsta tabellverk. Digitaliserad av 

Statistikens kvalitet. Riktlinjer för europeisk statistik. Användningsvillkor. Enheter och symboler. Enkätundersökningar. Enkät Levererade skogsplantor 2020. Enkät Åtgärder i skogsbruket 2020.

Statistical survey-book. I det här avsnittet kan du få information om månadens spotpris för el och se statistik för olika typer av avtal. Statistiken ger en bild av elprisets  Vi uppdaterar statistik från vår verksamhet vecko- och månadsvis. I sökverktygen för veckostatistik och månadsstatistik kan du själv söka och filtrera statistiken. Nilsson, Åke: 'Efterkrigstidens invandring och utvandring' (SCB, Demografiska rapporter 2004:5) ↩; SCB: 'Historisk statistik för Sverige' Del 1  EU-statistiken som levereras till den europeiska statistikbyrån Eurostat.