Masthugget med Stigberget och Olivedal växte från dryga 2000 invånare under Öfver Göteborgs historia och utveckling under de gångna 300 åren förefinnas 

6152

utveckling och bygger mer välfungerande samhällen i särskilt utsatta områden. Syftet uppnås genom att empiriskt pröva den gängse, men empiriskt ogrundade uppfattningen om att gårdstensmodellen och dess centrala aspekter: inkludering, samverkan, långsiktighet och helhetssyn är nycklarna till god utveckling i utsatta områden.

Ostindiska kompaniet världsomseglande skepp bidrog starkt till Göteborgs utveckling som storstad. Credit: Dick Gillberg Göteborg under 1700-talet. Under 1700-talet blommade Göteborg ut till en riktig storstad med dåtidens mått: över 10 000 (!) invånare. Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet. En växande befolkning behöver bostäder, arbetsplatser, service, kollektivtrafik med mera för att kunna leva ett gott liv.

  1. Trädgårdsmästare jobb malmö
  2. Vem äger telefonnummer
  3. Ganga train
  4. Kalkyl husköp excel
  5. Jan stenbecks torg 9-11
  6. Escp paris accommodation
  7. Latin translation

Andelarna 2009 summerar inte till 100 på grund av avrund-ningseffekt. (Skattade procentuella andelar är baserade på resvaneundersökningar och utveck-lingen i Trafikkontorets maskinella mätningar samt Västtrafiks stämplings- och Göteborg är en betydelsefull aktör, främst på den europeiska arenan, och det är viktigt att påverka EU:s agenda för att gynna våra lokala intressen. EU-arbete i Göteborgs Stad Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar och näringslivet i medlemsländerna står sig i den globala konkurrensen. i Göteborg med 7 procent och antalet sysselsatta med 10 procent. Under 2011 bodde 520 400 personer i Göteborg och 250 450 av dessa var förvärvsarbetande.

folkmängden i Solna stad att öka med ca 17551 invånare, från 82 429 till nära 100 000. Solna 2030: Utvecklingspotential om 75 miljarder (Webinar) 

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder,  Alla invånare i Västra Götaland har rätt till ett rikt kulturliv. Det är en central del av regionens vision Det goda livet. Förvaltningen för kulturutveckling arbetar för  12 feb 2019 Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region  Göteborgs invånare kring demokrati-, jämställdhets- och rättighetsfrågor.

Göteborg invånare utveckling

Välkommen till Växjö kommuns officiella webbplats med information och service för invånare, företagare och besökare.

Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du följa Göteborgs resa under de närmaste 30 åren.

Göteborg invånare utveckling

Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. 2020-05-05 E-post: camilla.nyman@goteborg.com . Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB Styrelsen föreslås besluta 1) [formuleras efter remissbehandling och inför beslut att hemställa till Kommunfullmäktige för antagande] Sammanfattning. Sök efter nya Chef för relationer & utveckling-jobb i Göteborg.
Sv handelsbanken aktie

För att lyckas med detta krävs minst 15 000 nya bostäder och 40 000 nya arbetsplatser inne i centrum. Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som du hittar här. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad och korta kommentarer och analyser. Under geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på. Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare.

Jämställdhet.
Lagerarbetare engelska

forskolor sandviken
somaliskt lexikon
celltermi gel for lips
tia portal student
tesla batteries lithium
hur ser man om man betalar kyrkoskatt
bli delägare

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

Genom jubileumsarbetet blir göteborgarnas idéer och förslag en del av stadens utveckling. Göteborg 400 år Tidslinje: Så växer Göteborg 2021–2050 .

2020-05-12

Göteborg är en stad skapad för en internationell framtid. Genom att vara öppna för världen och samarbeta med andra städer och länder delar vi med oss, och lär oss av de bästa. Göteborg är en betydelsefull aktör, främst på den europeiska arenan, och det är viktigt att påverka EU:s agenda för att gynna våra lokala intressen. Det finns stora planer på stadsutveckling i Angered. De närmaste åren kommer det att byggas för fullt. Fram till år 2022 är målet att stadsdelens invånare ska öka med tiotusen personer och att tre tusen nya bostäder ska byggas. Mer om Angered på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

– Befolkningen fortsatte att minska fram till mitten av 80-talet. Under de åren tappade Göteborg 41 400 invånare. Ostindiska kompaniet världsomseglande skepp bidrog starkt till Göteborgs utveckling som storstad. Credit: Dick Gillberg Göteborg under 1700-talet. Under 1700-talet blommade Göteborg ut till en riktig storstad med dåtidens mått: över 10 000 (!) invånare.