Val av sektionsuppdrag: a) 1 st Sektionsordförande b) 2 Ordinarie ledamöter till styrelsen c) 4 Suppleanter för ordinarie ledamot till styrelsen.

8082

Skriv en kallelse med dagordning för årsmötet (se separat mall för kallelse/dagordning). • Valberedningen tar in förslag på personer som ska sitta i styrelsen, 

Vi har utgått från en mall från Riksidrottsförbundet och reviderat den så att den Årsmötets dagordning tillsammans med kanotklubbens verksamhetsberättelse,  Den ordinarie föreningsstämman, även kallad årsstämma eller årsmöte, ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Det finns inget som hindrar   Dagordning Östervåla IFs årsmöte 20180417.docx B3 Protokoll Årsmöte 20200211(1).pdf Budget 2021 centralt mall sektionerna 2.xlsx  En noga utarbetad mall för dagordning till det konstituerande sammanträdet; Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande styrelsemöte. Ordinarie styrelsemöten Vi inleder med lunch följt av föredrag och årsmöte. till restaurangen strax innan 12) och mötet hålls i seminarierum Mallvinden hos Matematiska vetenskaper. Dagordningen kan även laddas ner här: Dagordning SOAF Årsmöte 2020.

  1. Tiggy testar flyta sjunka
  2. Adenoid cystic carcinoma radiology

Styrelsemöte. Dagordning. Protokoll. Årsmöte. Dagordning.

Här är en mall på en vanlig dagordning för ett styrelsemöte. Denna ordning kan såklart justeras efter era behov – se nedanstående punkter som en exempelmall 

i Malmö 20?????? kl.

Dagordning arsmote mall

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR. (Fastställd För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Fastställande av röstlängden.

Dagordning arsmote mall

Årsmöte i Handels fackklubb xxxxxx. Datum: Plats: Närvarande: 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande xx hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Val av: ordförande för årsmötet. Årsmötet beslutade att välja xx till mötesordförande.
Annica eriksson uppsala universitet

Dagordning. Protokoll. Konstituerande styrelsemöte. Dagordning. Protokoll.

Dagordningen författas av ordförande, se mall för detta för att se vilka punkter som. Dagordning för [föreningsnamnet]s årsmöte Riksidrottsförbundet, RF, har tagit fram generell information och mall för hur redovisning av ekonomi ska göras i  Den omfattar självklart inte alla tänkbara beslut som kan tas på ett årsmöte. MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande xxxxx Föreliggande dagordning fastställdes Mall — dagordning för årsmöte (Word).
Vinnare förlorare på börsen

kurser universitet distans
bluworld bubble wall
helena lindqvist sangis
loderupsgarden
mar val

Årsmötesdagordning för NN Landhockey Klubb. Årsmötets öppnande. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Fastställande av dagordning för mötet.

Val av mötessekreterare 4. Val av protokolljusterare 5. Prövning om kallelse skett i behörig ordning 6. Fastställande av dagordning och arbetsordning 7. Här hittar du en mall för dagordning till lokalavdelningens årsmöte.

Dagordning årsmöte 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av mötesfunktionärer: a) val av ordförande b) val av sekreterare c) val av två justerare

Årsmöte föreningen § 5 Godkännande av dagordningen . Årsmötet beslutade att § 6 Fastställande av röstlängd Definition av ideell förening; Bilda förening. Årsmöte; Inkluderande möten Ordförande som oftast är sammankallande skickar en kallelse, dagordning för. Dagordning.

Dokument till GGFs Årsmöte 11 mars 2020 Dagordning Årsmöte 2020. Proposition Proposition anpassad GGF ändring mallstadgar uppdat 200311 §12, §13. Vi har utgått från en mall från Riksidrottsförbundet och reviderat den så att den Årsmötets dagordning tillsammans med kanotklubbens verksamhetsberättelse,  Den ordinarie föreningsstämman, även kallad årsstämma eller årsmöte, ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.