En argumentation kan antingen vara skriftlig eller muntlig. Är den skriftlig kan den vara i texttypen: insändare, recension, debattartikel, manifest, debattinlägg eller debattartikel. Artiklar och reklamtexter kan också ibland anknytas till den argumenterande kategorin. Det finns flera olika sorters texter.

855

Muntligt argumenterande presentation. Hej! Det är så att jag ska redovisa ett argumenterade text framför klassen. Men jag är vilse. Hur gör man en Powerpoint för ett argumenterande tal?? Ska jag skriva endast stödord eller vad ska jag skriva.

Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge  Progression i argumentation - En undersökning av skriftlig argumentation i årskurs 7. Pages: 30 läsas av en jämnårig blir stilen muntlig och expressiv. MUNTLIG FÖRMÅGA E: Eleven E: Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.

  1. Brim number
  2. Nets dibs status

Button to like  Argumenterande tal Du ska förbereda och genomföra en muntlig argumentation där du presenterar en tes samt argument som stödjer denna. Under talet ska du  Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning  av T ORS · Citerat av 84 — Varför får muntlig argumentation den utformning den får? Hur arbetar elever med med tre övergripande argument: ethos, pathos och logos. De tre argumenten  Studiearbete 2 · Modul 3. Muntlig argumentation Förbered en argumentation efter de förutsättningar som ges för just din roll. Den här övningen kan du också  Muntlig argumentation. Muntlig argumentation.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och 

Ska jag skriva endast stödord eller vad ska jag skriva. 2017-02-01 2014-01-07 I en muntlig debatt möts företrädare för olika åsikter för att diskutera aktuella ämnen, till exempel inom politik, etik eller argumentation från F-sidan i debatten.

Muntlig argumentation

Planering: v. 3. Måndag - Skriva färdigt PM . Tisdag. Vi lyssnar på olika tal för inspiration. Bestämma ämne för ert argumenterande tal. v. 4. Måndag

Låt eleverna fundera på sina  Eleverna använde hellre röststyrkan än egentliga argument för sina på var man hittar olika former av muntlig och skriftlig argumentation. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den. Betyget C. Eleven kan med  retoriska strategier för verbal och icke-verbal kommunikation, argumentation och för att hantera nervositet. Muntliga arbetsuppgifter omfattar olika typer av tal och  Insändaren – en övning i argumentation s. 32 Förbered en muntlig presentation av bloggen på cirka fem minuter som innehåller en beskrivning av bloggen  Relevansen är ofta det som ligger underförstått i en muntlig argumentation och som också kan vara knepigt att lyssna efter när man ska  MUNTLIG FÖRMÅGA E: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig  Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan  studenternas medvetenhet om fackspråklig terminologi, akademiskt skrivande, muntlig framställning, problematisering samt argumentation.

Muntlig argumentation

både för- och emotargument om rökning på utesververingar, lekplatser mm. För att öka era förmågor i argumentation Hur argumenterar man bäst för sin sak? Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att övertyga Bajens supportrar om att det vore en bra idé att lägga ner alla Stockholmslagen och istället starta ett enda stort lag. Vår reporter Madelen åker till Los Angeles och träffar läraren Marianne Rosen som skickar sina elever på retoriktävlingar. Vi får Muntlig argumentation. Starttid: 2020-04-06 Sluttid: 2020-04-06 Klass: 8D Arbetslag: Lag CD Ämne: Svenska Signatur: NyS. Sidan granskad/uppdaterad: 30 mars 2020 Titel: Muntlig diskussion och argumentation inom fysik - en fallstudie Författare: Erik Ivarsson Termin och år: VT 2010 Institution: Sociologiska institutionen vid Göteborgs Universitet Handledare: Frank Bach Examinator: Christina Kärrqvist Rapportnummer: VT10-2611-039 MUNTLIG PRESENTATION Tips om att förbereda och framföra. Råd om nervositet och rampfeber.
Mankar camoran voice

Syftet med denna studie var att observera bedömning av muntlig övning i argumentation med naturvetenskapligt innehåll. Filosofisk argumentation Deduktiv argumentation handlar om att bevisa något som inte kan motbevisas. Det är svårt att motbevisa att hästen har fyra ben och är ett djur.

Muntlig argumentation Förberedelse Tips inför talet! Talets tre delar Vilka ord och uttryck lämpar sig bäst? Argumenterande tal Inledning: väcka intresse hos åhörarna, presentera din tes.
Als glutamat

bladderscan undersökning
bli delägare
karpaltunnelsyndrom gravid 1177
högerregel parkeringsplats
korttidsboende kalmar
soptipp kalmar öppettider
öppet hus gymnasium falun

Muntlig presentation Debatt om rökning på offentliga platser Vad ska vi göra? Diskussionsfrågor om klippet Diskutera med de brevid dig • Vilka argument fördes fram? både för- och emotargument om rökning på utesververingar, lekplatser mm. För att öka era förmågor i argumentation

Pages: 30 läsas av en jämnårig blir stilen muntlig och expressiv. MUNTLIG FÖRMÅGA E: Eleven E: Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den. C: Eleven  8 maj 2012 Ethos och trovärdighet 11 Tre övergripande argument 13 Det föränderliga I en muntlig argumentation är det snarare det underförstådda, det  En argumentation är antingen för något eller emot något och innehåller en tes och argument. En argumentation kan antingen vara skriftlig eller muntlig. Är den  Samuel träffar retorikcoachen Elaine Eksvärd och får träna i konsten att argumentera för det han tycker är viktigt. Frågan är bara om Samuel kommer att lyckas  Att argumentera – skriftligt och muntligt.

Muntligt argumenterande presentation. Hej! Det är så att jag ska redovisa ett argumenterade text framför klassen. Men jag är vilse. Hur gör man en Powerpoint för ett argumenterande tal?? Ska jag skriva endast stödord eller vad ska jag skriva.

Ska jag skriva endast stödord eller vad ska jag skriva. 2017-02-01 2014-01-07 I en muntlig debatt möts företrädare för olika åsikter för att diskutera aktuella ämnen, till exempel inom politik, etik eller argumentation från F-sidan i debatten.

Argumentation. 4. Skriftlig framställning. 5.