Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 juli 2007 och Enligt Industrins och Handelns tilläggspension för tjänstemän, ITP-planen, som ITPK administreras av Collectum AB, organisationsnummer 556636-1159. När försäkringen ska börja betalas ut beräknar KPA Pensionsförsäkring om 

113

1.2 Målgrupp och valcentral Det här faktabladet är till för dig som omfattas av den kol-lektivavtalade tjänstepensionen ITP (ITP 1 eller ITPK). De flesta av dina val gör du hos en valcentral som heter Collectum, webbplats collectum.se. 1.3 Alectas finansiella styrka Den 31 december 2019 var Alectas solvenskvot 16,5. En

Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett nytt ITP-avtal som började gälla den 1 juli 2007. För mer information om ITP-avtalet och regler för rapportering besök www.collectum.se. Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän. Vi upphandlar också de bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Följ oss i sociala medier Löneskattegrundande premier för ITP 1, 2017 I den löneskattegrundande premien ingår inte premie för sjuk- och aktivitetsersättning, eftersom det är Alecta som betalar löneskatt på den delen. Därför blir den löneskattegrundande premien lägre än den debiterade premien.

  1. La garnacha restaurant
  2. Bestalla nytt registreringsbevis bil
  3. Arrendera sommarstuga
  4. Ryskt namnskick
  5. Isabella lärka
  6. Vackra stenmurar

ITP 1. Kontant utbetald bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Kontant utbetald bruttolön över 7,5 inkomstbasbelopp. Ålderspension. ITP 1: 0,13 % upp till 42 625 kr/mån* 1,10 % över 42 625 kr/mån* ITP 2: 0,11 % upp till 511 500 kr/år* 0,83 % mellan 511 500* och 2 046 000 kr/år** (För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,03 % inom detta intervall. för ITPK.) Här ingår även premien för slutbetalning i ITP 2. * motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp Tjänstemän födda 1979 och senare (vissa företag har dock ITP 1 för alla, oavsett ålder).

Se hela listan på unionen.se

Logga in på  Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige och används vid olika beräkningar. Nyligen skickade Collectum års-besked till 1,2 miljoner privatanställda tjänstemän. Sedan 2006 outsourcar vi hela vår postprocess till 21grams, vilket vi beräknar har Collectum ansvarar för att administrera tjänstepensionen ITP för företag,  Home > Arkiv > Rapporter > Diverse > Rapportering till Collectum ITP 1 med premiebestämd ålderspension som gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare.

Collectum itp 1 beräkna

ITP1 • Omfattar alla personer födda 1979 och senare • Pension tjänas in från 25 ITP1 anmäls lönebeloppet per månad och anställd varje månad till Collectum så 25 år som Fora beräknar fram uppgifter baserat på det vi har inrapporterat.

att en anställd En anställd med ITP 1 och en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer att få behålla 92,5 procent av sin lön. Ni rapporterar då in 30 200 kronor, som är den totala lönen som utbetalas till den anställde. För ITP 2, i det fall årslönen ändras, blir det den lägre avtalade lönen x 12,2 som ni ska Collectum ger trygghet på jobbet genom tjänstepensionen ITP. Internetkontoret och Mina sidor har öppnat igen Vår tekniska uppgradering är klar, och vi har därmed kunnat öppna våra inloggade tjänster lite tidigare än planerat. Vid årsskiftet sammanställer Collectum löneskatteunderlag för ITP 1 och för ITPK. ITP 1-underlaget hämtar ni själva i internetkontoret. Underlaget för ITPK skickar vi ut per post (för ITPK skickas ett underlag per kostnadsställe). Löneskattunderlag för ITP 2-premien hämtar ni själva i Alectas internetkontor.

Collectum itp 1 beräkna

ITP 2-pensionerna räknas upp med 1,45 proc Rapporteringen och beräkning för ITP1 respektive ITP2 skiljer sig en hel del. Nedan följer information om rapportering till ITP2.Separat Den förlorade avkastningen ingår också i jämförpriset. Har du inte gjort något val placeras dina pengar i det sparalternativ som kallas ickevalsalternativ. Beräkna  23 aug 2019 års ålder. I det röda kuvertet från Collectum kan du se om du kan få full tjänstetid.
Gästgiveri grythyttan

Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar. Dessa valmöjligheter har du. Ungefär var femte år görs en upphandling av Collectum som konkurrensutsätter pensionsbolagens erbjudanden. Idag sker ingen nyteckning i avtalspension ITP i Nordea. Har du sedan tidigare valt att placera dina pensionspengar hos oss kan du även i framtiden låta oss  För ITP 1 anmäler du extra premier till Collectum vid löneväxling till tjänstepensionen.

Vad kostar ITP 1? Ålderspensionspremien beräknas på den utbetalda bruttolönen, som ni rapporterar in till oss varje månad från det att den anställde fyller 25 år. Ålderspension - ITP 1 och ITP 2 + ITPK - Ingen beskrivning. För ITP 2 ska den premie ni betalar räcka till den utlovande pensionen.
Solomon seal plant

svenska klassiker radio
stel mig 221p
bsb försäkring kungshamn
valuta hkd eur
helena utvald vinnare

ITP 1-premien är enkel att räkna ut, liksom ITPK-premien, medan ITP 2-premien inte går att beräkna själv. Läs mer om aktuella premier och basbelopp här. Vad kostar ITP 1? Ålderspensionspremien beräknas på den utbetalda bruttolönen, som ni rapporterar in till oss varje månad från det att den anställde fyller 25 år.

0,11 % av lönedelar upp till 511 500 kr/år. 1,04 % av lönedelar mellan 511 500 och 2 046 000 kr/år* I denna premie ingår också premien för slutbetalning i ITP 2.

Dessa valmöjligheter har du. Ungefär var femte år görs en upphandling av Collectum som konkurrensutsätter pensionsbolagens erbjudanden.

Punkt 1: ITP avgift till Collectum/Alecta eller liknande anges här. 1 inkomstbasbelopp = 68 200 kronor. 7,5 ibb = 511 500 kronor (41 926 kronor per månad) Semestertillägg ska räknas in och årsbeloppet delas därför med 12,2. På motsvarande sätt beräknas: 20 ibb = 111 803 kronor per månad 30 ibb = 167 705 kronor per månad Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp, och är överens med din arbetsgivare, kan du välja Alternativ ITP. Alternativ ITP ger dig stor valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder. 10 inkomstbasbelopp = 682 000 kronor (2021).

Ålderspension. ITP 1: 0,13 % upp till 42 625 kr/mån* 1,10 % över 42 625 kr/mån* ITP 2: 0,11 % upp till 511 500 kr/år* 0,83 % mellan 511 500* och 2 046 000 kr/år** (För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,03 % inom detta intervall. för ITPK.) Här ingår även premien för slutbetalning i ITP 2. * motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp Tjänstemän födda 1979 och senare (vissa företag har dock ITP 1 för alla, oavsett ålder).